بە اطلاع دانش آموزان گرامی میرساند:

فردا سه شنبه مورخ95/11/26تمامی مقاطع پیش دبستانی و دبستانی و دوره  اول متوسطه شهرستان مهاباد شیفت صبح تعطیل می باشد.