وبلاگ ویژه برای دوستان ویژه هشتم

۲ مطلب با موضوع «قرآن» ثبت شده است

  • Wednesday, 30 Farvardin 96
  • ӇƛƧӇƬƠ M
  • ۱

متن ترجمه سوره مبارکه صافات آیات103تا126

  • Wednesday, 30 Farvardin 96
  • ӇƛƧӇƬƠ M
  • ۰

ترجمه سوره مبارکه صافات آیات103تا126