وبلاگ ویژه برای دوستان ویژه هشتم

۸ مطلب با موضوع «علوم» ثبت شده است

 • Monday, 25 Bahman 95
 • ӇƛƧӇƬƠ M
 • ۰

شیوه تشکیل کانی ها

 • Thursday, 21 Bahman 95
 • ӇƛƧӇƬƠ M
 • ۰

در یک نیروگاه برق آبی، چگونه برق تولید می شود؟

 • Monday, 18 Bahman 95
 • ӇƛƧӇƬƠ M
 • ۱

نقش برقگیر در جلوگیری از آسیب به ساختمان

 • Monday, 13 Dey 95
 • ӇƛƧӇƬƠ M
 • ۰

آیا در تقسیم میتوز تعداد کروموزوم ها تغییر میکند

 • Sunday, 12 Dey 95
 • ӇƛƧӇƬƠ M
 • ۰

انواع رباط ها در مفاصل

 • Saturday, 4 Dey 95
 • ӇƛƧӇƬƠ M
 • ۱

نقش فعالیت های غیر ارادی

 • Friday, 3 Dey 95
 • ӇƛƧӇƬƠ M
 • ۰

برای حفظ ید در نمک ید دار باید چه کرد

 • Friday, 3 Dey 95
 • ӇƛƧӇƬƠ M
 • ۰

تحقیق و پژوهش صحفه46کتاب علوم