نام سرویس دهنده   نوع سرویس         هزینه اشتراک          
شرکت ارتباطات زیر ساخت(مخابرات) ADSL2 بر اساس سرعت و حجم ترافیک متفاوت است
همراه اول GPRS بر اساس سرعت و حجم ترافیک متفاوت است
آسیاتک ADSL2 بر اساس سرعت و حجم ترافیک متفاوت است
ایرانسل WI MAX بر اساس سرعت و حجم ترافیک متفاوت است

در صورت داشتن پیشنهاد و انتقاد حتما نظر دهید

جدول مقابل جدول 2-3صحفه41کتاب کار و فناوری هشتم می باشد