درس21 

                           --------------------------                                    

اروپا                             

1-قاره ی ....اروپا..... را می توان دنباله ی قاره پهناور آسیا یا بخشی از اوراسیا دانست.

2-اروپا از اطراف به کدام اقیانوس ها ودریاها محدود می شود؟ ازمغرب به اقیانوس اطلس  ازشمال به اقیانوس منجمدشمالی  ازجنوب به دریای مدیترانه

3-به طور کلی اروپا ازنظرناهمواری ها به چندبخش تقسیم می شود؟الف) اروپای پیر        ب) اروپای جوان

4-اروپای پیر به کدام بخش از اروپا گفته می شود؟ چرا ؟ به مناطق شمالی اروپا  زیرا طیّ هزاران سال فرسایش موجب شده است که کوه کم ارتفاع شوند وقله ها گنبدی شکل و دره ها باز باشند.(به شکل حرف v باز  ) دراین منطقه جلگه های وسیع و دریاچه های بسیاری وجود دارد.

5-اروپای جوان به کدام بخش از اروپا گفته می شود ؟توضیح دهید. به جنوب اروپا که چین خوردگی های جوان ورشته کوه های بلند دیده می شود. وقله کوه ها نوک تیز ودامنه ها ی پرشیب و دره های عمیق وتنگ دارند( به شکل V ) و زلزله ها وآتش فشان های زیادی درآن دیده می شود، اروپای جوان گفته می شود.

6- دورشته کوه اروپا را نام برده ودر کدام بخش قرار دارند؟ رشته کوههای آلپ  و  پیرنه  در اروپای جوان( جنوب اروپا) – بلندترین قله اروپا  قله  مون بلان با ارتفاع 4808متر در رشته کوه های آلپ قرار دارد.

7- اروپای پیر و جوان را با یکدیگر مقایسه کنید.

اروپای پیر

اروپای جوان

کوه های کم ارتفاع

کوه های بلند

قله ها گنبدی شکل

 قله های بلند و نوک تیز

چین خوردگی های بسیار قدیمی

چین خودگی های جوان

دامنه های ملایم وکم شیب

دامنه های تند وپرشیب

 دره های کم عمق وباز

 دره های عمیق و تنگ

زلزله ها وآتش فشان های به ندرت اتفاق می افتد

زلزله ها وآتش فشان های زیادی رخ می دهد

 

8-ویژگی های کلی آب وهوای اروپا را بیان کنید. به طور کلی اروپا دارای آب وهوای معتدل ، سرسبز  و بدون بیابان است.

9- انواع آب و هوای اروپا را با مشخصات هریک بیان کنید:

نوع آب وهوا

محدوده وقلمرو

ویژگی ها ومشخصات

آب وهوای قطبی وسرد

شمال اروپا( شمال اسکاندیناوی و ایسلند)

تقریبا درتمام طول سال سرد با یخبندان های طولانی

آب وهوای معتدل اقیانوسی

مجاور اقیانوس اطلس کشورهایی مانند انگلستان وایرلند

به علت عبور جریان آب گرم گلف استریم در تابستان وزمستان معتدل، مه آلود وپرباران است

آب وهوای مدیترانه ای

جنوب اروپا (سواحل مدیترانه) کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا ویونان

-          زمستان های معتدل ومرطوب

-          تابستان های گرم وخشک

آب وهوای قاره ای (برّی)

مرکز و شرق اروپا

-به دلیل دوری ازدریا رطوبت کم است

- تابستان های گرم و زمستان های سرد

 

 

 

 

10-از رودهای اروپا چه استفاده هایی می شود؟ آبیاری زمین های کشاورزی  تولید برق  - حمل ونقل وکشتیرانی

11-مهم ترین رودهای اروپا رانام برده و طویل ترین رود اروپا چه نام دارد؟دانوب ، ولگا، راین، دُن  و  اِلب – که دانوب طولانی ترین رود اروپاست 

افریقا                          

12-دومین قاره وسیع جهان بعداز آسیا ...افریقا..... است

13-قاره افریقا بین کدام اقیانوس ها واقع است؟ بین اقیانوس اطلس درمغرب  و  اقیانوس  هند درمشرق

14-موقعیت قاره افریقا را بیان کنید.

الف) در دونیمکره شمالی وجنوبی گسترده شده است 

ب) مدار اِستوا از وسط آن می گذرد 

ج)از سواحل مدیترانه در شمال  تا  دماغه ی امیدنیک در جنوب امتداد یافته است.

15-قاره افریقا به وسیله ی کدام  تنگه ها وکانال از آسیا و اروپا جدا شده است؟ 

الف) به وسیله ی کانال سوئز و تنگه باب المندب از قاره آسیا     ب) به وسیله ی تنگه جبل الطارق از اروپا

16- از نظر ناهمواری ها قاره آفریقا چگونه سرزمینی است؟ قاره افریقا فلاتی وسیع وکم ارتفاع است که کوه های بلند و جلگه های وسیع درآن کمتر دیده می شود.

17- گُسَل ها (شکستگی های پوسته ی زمین) درکدام سمت افریقا دیده می شود؟ وچه پدیده هایی را به وجود آورده است؟  در مشرق افریقا ،     1   - قله های بلندی مانند کنیا(5200متر) و کلیمانجارو(5900متر)    2- دریاچه ها        3- آبشارها وتنداب ها

18-نام چند دریاچه در شرق افریقا را نوشته و بگویید این دریاچه ها چگونه شکل گرفته اند؟  دریاچه ویکتوریا ، تانگانیکا  و نیاسا ---  در اثرشکستگی های بزرگ پوسته ی زمین

19-چرا کناره های افریقا برای ساخت بندر وپهلوگرفتن کشتی ها مناسب نیست؟ زیرا کناره های افریقا صاف و بدون بریدگی(خلیج) است.

20-چرا افریقا قاره ای گرم وبدون زمستان است؟ زیرا خط استوا از وسط افریقا می گذرد وخورشید بر خط استوا  ونواحی اطراف آن( مداررأس السرطان و مدار رأس الجَــــدی) عمود می تابد و گرمای بیشتری به زمین می بخشد.

21-ازنظر بارندگی افریقا به چندقسمت تقسیم میشود؟

الف- افریقای سبز    ب  افریقای خشـــک

22- افریقای سبز به کدام بخش از افریقا گفته میشود؟ چرا ؟ نواحی اطراف خط استوا یعنی ازدریاچه چاد درشمال تا رود زامبز درجنوب  به علت آب وهوای گرم ومرطوب ، باران فراوان می بارد  و رشد گیاهان درطول سال متوقف نمی شود( درتمام طول سال سرسبز است).

23- اگر ازمرکز افریقا به سمت شمال یا جنوب حرکت کنیم ، چه تغییرات آب وهوایی حاصل می شود؟

هرچه از منطقه استوایی( مرکزافریقا) به سمت جنوب یاشمال حرکت کنیم، ازمیزان بارندگی کاسته شده وبه تدریج به آب وهوای گرم وخشک تبدیل می شود.

24- بیابان های افریقا را نام ببرید. صحرای بزرگ در شمال افریقا ،  بیابان کالاهاری در جنوب افریقا.

25- آب وهوای مدیترانه ای در کدام بخش افریقا مشاهده می شود؟

بخش کوچکی از شمال افریقا درمجاورت دریای مدیترانه.

26- رودهای بزرگ افریقا را نام ببرید؟

نیل، کنگو، نیجر، اُرانژ  و  زامبِز

27- رود.....نیل..... با 6695کیلومتر، طولانی ترین رود جهان است.

28- چرا بیشتر روهای افریقا برای کشتیرانی مناسب نیستند؟ زیرا اغلب رودخانه های افریقا درمسیر خود چندین تنداب و یا آبشار دارند، بنابراین برای کشتیرانی مناسب نیستند.

 

                                

  اروپا                  

1-چه عواملی موجب شده که قاره اروپا  قاره ای پرجمعیت باشد( جمعیت متراکم)؟ آب وهوای معتدل، ریزش باران کافی، رودهای پرآب وقابل کشتیرانی، جلگه های پهناور وحاصلخیز و پیشرفت علم وفناوری.

2- چرا تعداد جمعیت سالمندان اروپا افزایش یافته است؟

به علت کاهش رشد جمعیت وکاهش زاد و ولد.

3- مردم اروپا از نژاد..... سفیدپوست..... هستند.

4- بیشتر مردم اروپا پیروچه دینی هستند؟ سه مذهب بزرگ این دین را نام ببرید.* پیرو دین حضرت مسیح ***کاتولیک ،  اُرتودوکس  و  پروتستان

5- کاتولیک ها ازرهبر مذهبی وروحانی خود، ....پاپ.... که محل اقامت او در.....واتیکان..... است،پیروی می کنند.

6- مسلمانان اروپا در کدام بخش آن زندگی می کنند؟ در همه جای اروپا پراکنده اند اما بیشترآنها در شبه جزیره بالکان زندگی می کنند.

7- وضعیت کشاورزی ودامداری اروپا را توضیح دهید.

-- تقریبا درهمه جای اروپا رایج است 

-- با استفاده ازماشین آلات مدرن وصنعتی و شیوه های علمی صورت می گیرد بنابراین بازدهی بسیار بالایی دارند

-- درجنوب اروپا به علت آب وهوای مدیترانه ای محصولات ویژه ای چون زیتون، مرکبات وانگور به عمل می آید

-- کشورهایی چون هلند ودانمارک از تولیدکنندگان وصادرکنندگان بزرگ محصولات گوشتی ولبنی هستند.

8- مهم ترین کشورهای صنعتی اروپا را نام ببرید.

آلمان،  انگلستان،  فرانسه و  ایتالیا

9- چرا کشورهای اروپایی درگذشته به استعمار دیگر کشورها دست زده اند؟

چون منابع زیرزمینی ومعادن قاره اروپا محدود است وپاسخگوی نیازصنایع بزرگ نیست .بنابراین کشورهای صنعتی اروپا برای تأمین مواد اولیه ارزان برای صنایع خود به استعمار دیگرکشورها پرداخته اند.

10- چرا قاره اروپا گردشگران زیادی را از سراسر جهان جذب کرده است؟  

الف) داشتن جاذبه طبیعی مانند سواحل طولانی وآفتابی ، ورزش های زمستانی درکوه های آلپ   

 ب)جاذبه های فرهنگی وتاریخی مانند: موزه ها وکلیساها      

ج) مراکز صنعتی ودانشگاهی وامکان کار وفعالیت اقتصادی

11- مهم ترین کشورهای اروپایی ازنظر جذب گردشگر کدامند؟  اسپانیا ، فرانسه و ایتالیا

  

  درس22

افـــــریقـــــا             

1- چه بخش هایی از افریقا خالی از جمعیت است؟ بخش های وسیعی از صحرای بزرگ افریقا وجنگل های انبوه استوایی

2- درطول سالیان دراز چه عواملی از افزایش جمعیت در افریقا جلوگیری کرده است؟ عدم رعایت بهداشت _  شیوع بیماری های مختلف _ خشکسالی ها و قحطی ها _ جنگ ها ودرگیری های قومی و...

3- چراامروزه رشدجمعیت درافریقا افزایش یافته است؟ به علت بهبود واکسیناسیون وبهداشت و کاهش میزان مرگ ومیر

4- نژاد وزبان مردم افریقا را توضیح دهید.

_ بیشترمردم افریقا ازنژادسیاه پوست هستند

_ مردم شمال صحرای بزرگ  و منتهی الیه جنوب افریقا سفیدپوست هستند.

_ کشورهای شمال صحرامانند:مصر، لیبی،الجزایر و... به زبان عربی صحبت می کنند

_ سایرکشورهای افریقایی به زبان محلی و یا به زبان کشورهای اروپایی که قبلا تحت استعمارآنها بوده اند، صحبت می کنند.

5- دین مردم افریقا را توضیح دهید.  بیشترمردم شمال افریقا مسلمانند ومردمان سایر مناطق به دین مسیحیت ویا به مذاهب ابتدایی اعتقاددارند.

6- منابع ومعادن مهم افریقا را نام ببرید. معادن نفت، طلا،  الماس ،  مس  و جنگل های وسیع

7- دلایل توسعه نیافتگی قاره افریقا را بیان کنید :

الف)) عوامل خارجی مانند: غارت منابع آنها به وسیله کشورهای استعمارگر اروپایی ،  جنگ ها وبحران های سیاسی- اجتماعی ناشی از دخالت کشورهای قدرتمند.

ب)) عوامل داخلی که عبارتند از:

 1- عوامل سخت محیطی مانند: جنگل های انبوه، بیابان های وسیع، آب وهوای گرم وخشک

2- عوامل انسانی مانند: شیوع انواع بیماری ها، پایین بودن سطح سواد وآگاهی، جنگ های داخلی، حکومت های وابسته واستبدادی.

8- چرا صنعت درافریقا چندان پیشرفت نکرده است؟ زیرا باتوجه به سیاست های استعماری کشورهای قدرتمند ، کشورهای افریقایی بیشتر تولیدکننده وصادرکننده محصولات معدنی وکشاورزی به صورت اولیه وخام برای کارخانه های کشورهای صنعتی هستند.

9- مهم ترین محصولات کشاورزی افریقا را نام ببرید.

_ محصولات گرمسیری واستوایی مانند: قهوه، کاکائو وکائوچو

_ پنبه دراطراف دره نیل(پنبه مصر مرغوب ترین پنبه جهان است که به طلای سفیدمعروف است)

_ دراطراف دریای مدیترانه محصولاتی چون زیتون، مرکبات وانگور

 

10- سه مورد از جاذبه های گردشگری افریقا را نام ببرید.   الف))سواحل دریای مدیترانه درشمال افریقا   

ب)) مناطق حفاظت شده وپارک های ملی وحش     

ج)) آثارباستانی کشورهای قدیمی چون مصر، تونس و......

 

 

 

                                      درس23 )                          

 

1-موقعیت قاره امریکا را بیان کنید. این قاره ازقطب شمال تانزدیکی قطب جنوب کشیده شده و به دو قسمت امریکای شمالی و جنوبی تقسیم می شود . این دو قسمت به وسیله باریکه ای به نام امریکای مرکزی به هم متصلند.

2- قاره امریکا بین کدام اقیانوس ها واقع شده است؟ بین اقیانوس اطلس درمشرق  و اقیانوس آرام درمغرب

3- ساخت کانال پاناما چه اهمیتی دارد؟ قبل از حفر این کانال کشتی ها مجبوربودند امریکای جنوبی را دور بزنند اما با ساخت این آبراهه این فاصله به 80کیلومتر( مدت 8-10ساعت) کاهش پیداکرد.

4- به طورکلی ناهمواریهای قاره امریکا به چندنوع تقسیم می شود؟ به سه نوع:

الف) چین خوردگی های جوان ومرتفع 

ب) کوه های کم ارتفاع وقدیمی

 ج) سرزمین های پست وجلگه ای

5- رشته کوه های بلند امریکا را نام برده و این کوه ها درامتداد کدام اقیانوس کشیده شده اند؟ رشته کوه های راکی درامریکای شمالی ،  رشته کوه های آند در امریکای جنوبی ------ اقیانوس آرام

6- چه بخش هایی از قاره امریکا به سرزمین آتش فشان ها وزلزله ها معروف است؟ چـــــــــــرا ؟ رشته کوه های بلند، امریکای مرکزی و جزایر دریای آنتیل _____ به دلیل نا آرام بودن پوسته ی زمین.

7- دو توده ی کم ارتفاع وقدیمی قاره امریکا را نام ببرید؟ 

الف) کوه های آپالاش در شرق امریکای شمالی    

ب) توده برزیل در شرق امریکای جنوبی

8- معروف ترین جلگه های قاره امریکا را نام ببرید.

1- جلگه می سی سی پی در امریکای شمالی   

2- جلگه های آمازون  و پارانا در امریکای جنوبی

9- علت تنوع آب وهوا وپوشش گیاهی درقاره امریکا چیست؟ به کشیدگی این قاره از قطب شمال تا قطب جنوب

10- چه بخش هایی از قاره امریکا آب وهوای سرد وقطبی دارند؟ نواحی مجاور قطب شمال وکانادا در امریکای شمالی  ونواحی مجاور قطب جنوب درامریکای جنوبی.

11- سواحل قاره امریکا چه نوع آب وهوایی دارد؟ آب وهوای معتدل اقیانوسی.

12- آب وهوای گرم ومرطوب درچه قسمت های قاره امریکا مشاهده می شود؟ اطراف خط استوا، امریکای مرکزی و جنوبی که پوشیده از جنگل های انبوه گرمسیری است.

13- الف) نام بیابان های معروف قاره امریکا را نوشته   ب)) بگویید چه نوع آب وهوایی دارند؟   ج))کدام مدارها از این بیابان ها عبور می کند؟

الف) بیابان نوادا در امریکای شمالی  و بیابان آتا کاما در امریکای جنوبی   ب)) آب وهوای گرم وخشک   ج) مدار رأس السرطان از بیابان نوادا   و مدار رأس الجَدی ازبیابان آتاکاما.

14- مهم ترین رود آمریکای شمالی چه نام دارد؟ به کجا می ریزد؟ اهمیت این رود را بیان کنید. رود می سی سی پی __ به خلیج مکزیک __این رود نقش مهمی در حمل ونقل کالا ومنابع وتجارت از طریق کشتیرانی دارد.

15- رود آمازون را به طور خلاصه معرفی کنید.

درمیان جنگل های استوایی درامریکای جنوبی قراردارد.

پرآب ترین رود جهان است.

به تنهایی برابر با ده رود بزرگ جهان آب دارد

به اقیانوس اطلس می ریزد

16- در رود آمازون چه جانورانی زندگی می کنند؟

ماهی های آب شیرین ، مارهای آبی  و  گربه ماهی های غول پیکر

17- چه قدر ازجمعیت جهان در قاره امریکا زندگی می کند؟ حدود 15درصد

18- بیشتر جمعیت قاره امریکا درچه مناطقی زندگی می کنند ؟  چـــــــرا؟ جلگه های حاصلخیز می سی سی پی ، بنادر  و شهرهای ساحلی به دلایل آب وهوای مناسب ، خاک های قابل کشت، آب و باران کافی، پوشش گیاهی سرسبز و ارتباط وحمل ونقل سریع وآسان .

19- مهم ترین گروه های نژادی قاره امریکا را نام ببرید.

بومیان  سیاه پوستان  سفیدپوستان – دورگه ها

20- بومیان امریکا به چه نامی معروفند؟ چه سرنوشتی داشته اند؟همان سرخ پوستانی هستند که کریستف کلمب آنها را هندی نامید .تاریخ امریکا حکایت از سال ها کشتار ورفتار خشونت آمیز وغیرانسانی اروپاییان مهاجر با آنها دارد. امروزه تعداد بسیارکمی از آن ها باقی مانده اند.

21- منشاء سیاه پوستانی که امروزه درقاره امریکا زندگی می کنند، کجاست؟ سیاه پوستان درواقع فرزندان و نوادگان بردگان افریقا یی اند که در دوران استعمار توسط اروپاییان به اجبار برای کاردر مزارع ومعادن به این قاره آورده شده اند.

22- ریشه ی سفیدپوستان امریکا کجاست؟   اروپائیان  که بعد از کشف این قاره به طور گسترده به این قاره مهجرت کردند وبا ازبین بردن بومیان جایگزین آن ها شدند.

23- فرهنگ آنگِــــلوساکسون در کدام قسمت قاره امریکا غلبه دارد؟ چرا ؟ امریکای شمالی ( دو کشور ایالات متحده امریکا و کانادا) به علت مهاجرت انگلیسی ها به این بخش که زبان مردم آن انگلیسی است.

24- امریکای لاتین به کدام بخش از قاره امریکا گفته می شود ؟ چرا ؟ به امریکای مرکزی وجنوبی . به سبب مهجرت اسپانیایی ها وپرتغالی ها به این بخش که زبان مردم آن اسپانیایی و یا پرتغالی است.

25- دین مردم امریکا را توضیح دهید.  بیشتر مردم قاره امریکا مسیحی هستندکه در امریکای شمالی مذهب پروتستان  و در امریکای لاتین مذهب کاتولیک رواج بیشتری دارد . تعداد زیادی مسلمان نیز در قاره امریکا ( مخصوصا" کشور ایالات متحده امریکا) زندگی زندگی می کنند.

26- کشورهای امریکای شمالی(کانادا وکشور امریکا) را از نظر اقتصادی با کشورهای امریکای لاتین مقایسه کنید.

الف) ازنظر شرایط ، امکانات و منابع طبیعی تفاوت زیادی ندارند.

ب) امریکای شمالی جزء کشورهای پیشرفته وصنعتی جهان هستند ولی امریکای لاتین از نظر اقتصادی توسعه چندانی ندارند.

ج) کشاورزی و دامداری امریکای شمالی صنعتی وتجاری است ولی امریکای لاتین از شیوه ی سنتی فاصله ی زیادی نگرفته است.

د) امریکای شمالی تولید کننده وصادرکنندگان مهم محصولات صنعتی، ماشین آلات ، خودرو، موادشیمیایی و اسلحه است ولی امریکای لاتین بیشتر تولید کننده وصادر کننده یک یا دو نوع محصول کشاورزی ویا معدنی بصورت اولیه وخام هستند.

27- مهم ترین عوامل پیشرفت وتوسعه ی اقتصادی کشورهای امریکای شمالی را بیان کنید.

1-به کار گرفته شدن دانش ها ، مهارت ها وسرمایه های اروپائیان مهاجر

2- داشتن امکانات طبیعی زیادی مانند: معادن، منابع طبیعی، وسعت زمین های قابل کشت، رودهای پرآب و آب وهوای مناسب.

3- دور بودن از صحنه اصلی جنگ جهانی دوم که آسیب کمتری دید.

4- غارت منابع وثروت های کشورهای ضعیف.

5- جذب دانشمندان ومتخصصان سایر کشورها مخصوصا" کشورهای درحال توسعه.

( توجه: از عوامل بالا ، مورد دوم جزء عوامل طبیعی ، بقیه ی موارد جــــــــزءِ عوامل انسانی هستند.)

 

28- جذب دانشمندان ومتخصصان دیگر کشورها به وسیله امریکای شمالی چه آثاری دارد؟

الف)) موجب پیشرفت اقتصادی وصنعتی کشورهای امریکای شمالی گردیده   

ب)) کشورهای دیگر با وجود صرف هزینه های زیاد برای تحصیل متخصصان خود، ازکار وفکر آنها محروم شده وازنظر اقتصادی عقب افتاده اند.

29- علت رشدشهرها در کانادا و ایالات متحده امریکا چیست؟ به دلیل رونق تجارت داخلی وجهانی

30- بزرگترین شهر کشورامریکا چه نام دارد؟ واز چه جهاتی در جهان مشهور است؟ 

بندر نیویورک 

1- مرکز تجارت جهانی است

2- با داشتن 50آسمان خراش رتبه اول جهانی را دارد.  

3- مرکز اصلی سازمان ملل متحد درآن قراردارد. 

4- مجسمه ی آزادی که نماد امریکاست ، درآن قراردارد.

31- چرا کشورهای امریکای لاتین ازنظر اقتصادی توسعه وپیشرفت چندانی نکرده اند؟

سلطه ی کشورهای استعماری- وجودعقاید وباورهای غلط بین مردم  حکومت های استبدادی و وابسته به بیگانه

32- دومحصول استوایی امریکای لاتین را نام برده وکشورهای فعال درتولید این محصول را بیان کنید.

الف) قهوه و نیشــــــکـــر    ب) آرژانتین، برزیل، کوبا

33- کدام کشورهای امریکای لاتین ازنظر اقتصادی وضعیت نسبتا" بهتری دارند؟ برزیل، آرژانتین، ونِزوئلا و کلمبیا

34- چرا قاره امریکا توانسته است گردشگران زیادی را از سراسر جهان جذب کند؟ 

الف)) عوامل طبیعی ومحیطی مانند: تنوع زیستی، داشتن غارها، آبشارها، سواحل، رودها وجنگل ها

ب)) عوامل انسانی مانند: مراکزتفریحی، پارک ها، موزه ها، کاخ ها، مراکزخرید، مراکزعلمی وصنعتی و نمایشگاه ها

 

                                         درس24                              

 

1-کوچکترین قاره جهان چه نام دارد؟

اقیانوسیه( استرالیا و جزایری را که در نزدیکی آن در اقیانوس آرام قرار گرفته) کوچکترین قارهٔ کره زمین است   . برخی دیگر استرالیا را قاره ای مستقل

 به حساب آورده اند. در هر صورت، استرالیا و اقیانوسیه، کم وسعت ترین

 و کم جمعیت ترین قار ه های مسکونی جهان هستند.

 

2-استرالیا واقیانوسیه در کجا واقع شده است؟

این قاره در منتهی الیه جنوب شرقی قارهٔ آسیا قرار دارد.. همان طور که

مشاهده می کنید، در واقع استرالیا، سرزمین اصلی قارهٔ اقیانوسیه است

 کههمچون جزیره ای پهناور در اقیانوس آرام واقع شده.

 

3- بیشترین جزایر استرالیا در کدام سمت این قاره قرار دارند ؟

نام مهمترین جزیره آن چیست؟

در شرق استرالیا در آب های اقیانوس آرام، جزایر بیشماری به صورت

 پراکنده وجود دارد. تعداد این جزایر به 20 تا 30 هزار می رسد. یکی از جزایر

 مهم و بزرگ اقیانوسیه، کشور نیوزیلند است.

 

4-استرالیا از نظر ناهمواری چگونه است؟

استرالیا تقریباً سرزمینی هموار است. فقط در شرق این کشور، رشته 

کوههایی به موازات ساحل کشیده شده است.

 

5-بزرگترین صخره مرجانی دنیا در کدام سمت استرالیا قرار دارد و

ویژگی و فواید آن چیست؟

در شمال شرقی استرالیا بزرگ ترین صخرهٔ مرجانی  دنیا، به شکل

 دیواری ازآب های اقیانوس آرام سر برآورده است. این صخره

 بیش از 2000 کیلومتر طول دارد و صدها نوع ماهی در اینجا زندگی میکنند. 

 در این منطقه، امکانات خوبیبرای گردشگرانی که از این صخرهٔ مرجانی بازدید می کنند 

 به وجود آمده است.

 

6-نیوزیلند (زلاند نو) چگونه کشوری است و بلندترین قله آن چه نام دارد؟

نیوزیلند، کشوری کوهستانی است. رشته کو ههای آلپ جنوبی در این

کشور، قرار دارند-----بلندترین قلهٔ نیوزیلند کوک نام دارد

 

7-جمعیت استرالیا نسبت به وسعت آن چگونه است و چه مقدار از آنان را بومیان تشکیل داده اند؟

استرالیا با وجود وسعت زیاد ( ٧ میلیون و ۶٨۶ هزار و ٨۵٠ کیلومترمربع)

جمعیتبسیار کمی (حدود 20 میلیون نفر)دارد. اکثریت جمعیت استرالیا

 و نیوزیلندرا مهاجران اروپایی )انگلیسی وایرلندی( تشکیل می دهند و درصد

 بسیارکمی ازجمعیت نیز بومیان هستند.

  

8-زبان و دین مردم استرالیا و نیوزیلند چیست؟

زبان رسمی استرالیاو  نیوزیلند ، انگلیسی است، اما به دلیل مهاجرپذیربودن، 

زبا نهای مختلفی در این کشور، تکلم می شود . استرالیا و نیوزیلند 

از کشورهای مسیحی محسوب می شوند،اگر چه پیروان سایر ادیان

نیزدراینکشورهازندگیمیکنند استرالیا و نیوزیلند توسط دریانورد بریتانیایی، 

جیمز کوک در سال1770 میلادی کشف شدند. استرالیا تا 

سال 1901 مستعمره بریتانیا)انگلستان( بود. مهاجران اروپایی 

که به این قاره وارد شدند نیز  

همانند مهاجران اروپایی در قاره آمریکا، با بومیان بد رفتاری نمودند

 و آنها را بهبند کشیدند. نیز در این کشورها زندگی می کنند. 

 

9-استرالیا و نیوزیلند از نظر اقتصادی چه وضعیتی دارند؟

 قارهٔ استرالیا دارای منابع و معادن فراوانی است.مهاجران اروپایی 

با انتقال سرمایه و فناوری های خود به این سرزمین ها،موجب 

پیشرفت های اقتصادی در این قاره شده اند.

 

10-استرالیا ونیوزیلند از نظر کشاورزی  ودامپروری  چه وضعیتی دارند؟

 

استرالیا تولیدکننده و صادرکنندهٔ بزرگ گندم در جهان است. 

همچنین باغ های انگور و مرکبات فراوانی دارد و کشاورزی در این کشور به روش 

صنعتی و بااستفاده از ماشین آلات، صورت می گیرد. استرالیا و 

نیوزیلند هر دو ازمراکز مهم پرورش دام در جهان اند و محصولات دامی 

به ویژه گوشت وپشم، از صادرات مهم این دو کشور است.

 

11-بنادر مهم استرالیا که از مراکز مهم صنایع کشتی سازی و صنایع شیمیایی هستند را نام ببرید.

سیدنی و ملبورن

 

12-چه عواملی سبب جذب گردشگران به استرالیا و نیوزیلند شده است؟

 

استرالیا و نیوزیلند به دلیل وجود سواحل طولانی و تنوع محیطی و

 گونه هایجانوری جاذبه های طبیعی زیادی برای گردشگران دارند و ساختن امکانات تفریحی و گردشگری باعث شده است که گردشگران بتوانند به خوبی

 از این محیط ها استفاده کنند.